náhled

Gymnázium

Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 je státní škola se statutem Fakultní školy Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty a Filozofické fakulty. Naše gymnázium patří počtem studentů (přes 900), tradicí (od roku 1958) a kvalitou (procento úspěšnosti přijetí absolventů na VŠ každoročně okolo 90 %) k předním v Praze. V současné době je ve škole třicet tříd ve třech studijních oborech: osmiletém všeobecném, čtyřletém všeobecném a šestiletém dvojjazyčném s vybranými předměty v cizím jazyce – španělštině.

Od roku 1990 se škola zapisuje do povědomí veřejnosti také jako jedna z mála středních škol nabízejících možnost právě dvojjazyčného studia; jako první v České republice se stala gymnáziem česko-španělským.

Podívejte se na stránky našeho gymnázia, kde najdete všechny informace počínaje přijímacími zkouškami, přes lyžařské, cyklistické a poznávací zájezdy do různých zemí Evropy, až po moderní multimediální učebny, výtvarnou dílnu a velký sportovní areál s fitcentrem a kurty na squash.

GYBU Beach cup vznikl na půdě Gymnázia Budějovická v roce 2009 a Sdružení rodičů a přátel školy od této doby finančně přispívá na jeho konání. Díky tomu nemusí být startovné pro účastníky neadekvátní výše. Děkujeme výboru SRPŠ a především paní ředitelce PaedDr. Bednářové za podporu!

untitled.png

 

kontakty na organizátory:
Hanka Ledvinková: 777 818 510, hanina.led@seznam.cz
Filip Foglar, 774 900 809, filip.foglar@gmail.com

 

Powered by nPress ~ administrace